Swargya Pita Provides

Guru ji said to his bhaktas,

“Your jindagi is more important than what you eat and drink. No one who walks the Muktrajya ka marg will be ashamed because your swargya Pita will provide everything for you and give you puri mukti.”

गुरु जी ने अपने भक्तों से कहा,
“आप जो खाते हैं और पीते हैं उससे आपकी जिंदगी अधिक महत्वपूर्ण है | मुक्ति राज्या के मार्ग पर चलने वाला कोई भी शर्मिंदा नहीं होगा क्योंकि आपका स्वर्ग पिटा आपके लिए सब कुछ प्रदान करेगा और आपको पुरी मुक्ति दे र तपाईलाई पूरा मुक्ति दिनुहुन्छ |”


গুরু জি তাঁর ভক্তদের বললেন,
“আপনি কি খাওয়া এবং পান তুলনায় আপনার জীবন আরো গুরুত্বপূর্ণ | যে কেউই মুক্তি পথে হাঁটবে তাদের কেউ বিব্রত হবে না এবং আপনি সম্পূর্ণ মুক্তি দিতে | ”


गुरु जी आफ्नो भक्तलाई भन्यो,
“तपाईंको जिन्दगी तपाईंले खाएको र पिउने भन्दा बढी महत्त्वपूर्ण छ | मुक्तिको बाटोमा हिंड्न कुनै शर्मिला हुनेछैन किनकि तपाईंको स्वर्ग्या पिता तपाईंको लागि सबै प्रदान गर्दछ |”


Guru ji said to his followers,

“Your life is more important than what you eat and drink. No one who walks the Kingdom path will be ashamed because your heavenly Father will provide everything for you and give you complete salvation.”

Visits: 35