Guru ji took up our bimaar

He took up our bimaar I
and carried our peeda II
—From the Rishi Mukteswaranama 53:4
A very bimaar man fell down before Guru ji Muktidatta and said, “If you are willing to help a peedeet person, I know you can heal me.” Guru ji smiled and said, “I am willing.” The man stood up and realized that he was healed.


उसने हमारा बिमार लिया। और हमारे पेड़ा को ले गए।। — ऋषि मुक्तेश्वरनामा 53: 4 से गुरु जी मुक्तिदत्त के सामने एक बहुत ही बीमार आदमी गिर गया और कहा, यदि आप एक पीडित व्यक्ति की मदद करने को तैयार हैं, तो मुझे पता है कि आप मुझे ठीक कर सकते हैं। गुरु जी मुस्कुराए, मैं राजी हूं। वह आदमी उठ खड़ा हुआ और महसूस किया कि वह ठीक हो गया है।


उहाँले हाम्रो बिरामी लिनुभयो र हाम्रो पीडामा लागी — ऋषि मुक्तेश्वरनामा 53: 4 बाट धेरै बिरामी मानिस गुरु जी मुक्तिदत्त सामु गएभन्नुभयो यदि तपाईं पीडित व्यक्तिलाई सहयोग गर्न इच्छुक हुनुहुन्छ भने मलाई थाहा छ तपाईंले मलाई निको पार्न सक्नुहुन्छ। गुरु मुस्कुराए, म इच्छुक छु। मानिस खडा भयो र त्यो निको थियो कि एहसास भयो।


সে আমাদের বিমার নিয়ে গেল এবং আমাদের সহন বাহিত — ঋষি মুক্তেশ্বরম 53: 4 থেকে গুরু গুরু জি মুক্তিদত্ত আগে খুব বিমর লোকটি পড়ে গেল এবং যদি আপনি একটি সহন ব্যক্তি সাহায্য করতে ইচ্ছুক, বলেন, আমি জানি তুমি আমাকে নিরাময় করতে পারো। গুরু জি হাসি, আমি ইচ্ছুক । লোক উঠে দাঁড়িয়ে বুঝতে পারল সে সুস্থ হয়ে গেছে।

Visits: 18